خانه -- برگه های اصلی سایت -- وبسایت رسمی نرم افزارها

وبسایت رسمی نرم افزارها

چنانچه وبسایت هایی نظیر mathworks ، autodesk و … از ورود شما جلوگیری کردند، از نرم افزارهای تغییر آی پی و دور زدن تحریم ها استفاده نمایید:

نرم افزارشرکت سازندهسایت رسمی نرم افزار
3DS MAXAUTODESKوارد شوید
AdamsMSC Softwareوارد شوید
CHEMCADChemstationsوارد شوید
FluentANSYSوارد شوید
HYSYSapentechوارد شوید
MATLABmathworksوارد شوید
SolidWorksDASSAULT SYSTEMSوارد شوید