تمرین و نمونه سوال

ریاضی ۹ – نمونه سوال فصل به فصل

ریاضی ۹ – نمونه سوال فصل به فصل

در این بخش نمونه سوال های فصل به فصل و ماهانه جهت اطلاع و تمرین و تکرار دانش آموزان قرار داده شده است . دانش آموزان عزیز می توانند با دانلود این نمونه سوال ها ، برای امتحان های کلاسی با آمادگی بیشتر...

بیشتر بخوانید
ریاضی ۱۲ –رشته های علوم انسانی و معارف اسلامی –  نمونه سوال نوبت خرداد

ریاضی ۱۲ –رشته های علوم انسانی و معارف اسلامی – نمونه سوال نوبت خرداد

کسب نتیجه عالی ویا قبولی در هر آزمون از خواسته های دانش آموزان و خانواده ها و نظام آموزشی می باشد . در راستای این اهداف، داشتن برنامه های درسی دقیق  و مطالعه هدفمند ، می تواند یاری گر ما باشد . هم...

بیشتر بخوانید
ریاضی ۷ – نمونه سوال نوبت دوم

ریاضی ۷ – نمونه سوال نوبت دوم

R7-N1-RoodBeNeh ترم اول هفتم 1397سما 2کسب نتیجه عالی ویا قبولی در هر آزمون از خواسته های دانش آموزان و خانواده ها و نظام آموزشی می باشد . در راستای این اهداف، داشتن برنامه های درسی دقیق  و مطالعه...

بیشتر بخوانید
ریاضی ۸ – نمونه سوال نوبت دوم

ریاضی ۸ – نمونه سوال نوبت دوم

کسب نتیجه عالی ویا قبولی در هر آزمون از خواسته های دانش آموزان و خانواده ها و نظام آموزشی می باشد . در راستای این اهداف، داشتن برنامه های درسی دقیق  و مطالعه هدفمند ، می تواند یاری گر ما باشد . هم...

بیشتر بخوانید
ریاضی ۹ – نمونه سوال نوبت دوم استان ها

ریاضی ۹ – نمونه سوال نوبت دوم استان ها

  کسب نتیجه عالی ویا قبولی در هر آزمون از خواسته های دانش آموزان و خانواده ها و نظام آموزشی می باشد . در راستای این اهداف، داشتن برنامه های درسی دقیق  و مطالعه هدفمند ، می تواند یاری گر ما باشد . هم...

بیشتر بخوانید
ریاضی ۹ – فصل ۷ – درس ۱ : معرفی و ساده کردن عبارت های گویا ( جزوه آموزشی )

ریاضی ۹ – فصل ۷ – درس ۱ : معرفی و ساده کردن عبارت های گویا ( جزوه آموزشی )

دراین نوشتار از آموزش فصل 7 ریاضی 9 در درس اول به مطالب زیر می پردازیم :1 - مفهوم عبارت گویا   2 - عبارت گویای تعریف شده    3 - ساده کردن یک عبارت گویا توصیه میشود که فصل 5 با عنوان عبارت های جبری...

بیشتر بخوانید
ریاضی ۹ – فصل ۶ – درس ۳ : دستگاه معادله های خطی ( جزوه آموزشی )

ریاضی ۹ – فصل ۶ – درس ۳ : دستگاه معادله های خطی ( جزوه آموزشی )

دراین نوشتار از آموزش فصل 6  ریاضی 9  در درس سوم به مطالب زیر می پردازیم :   1 -  مفهوم دستگاه معادلات خطی         2 -  حل دستگاه با روش رسم نمودار          3 -  حل دستگاه با روش حذفی 4 -  حل دستگاه...

بیشتر بخوانید
ریاضی ۹ – فصل ۵  : عبارت های جبری – درس ۱ : عبارت های جبری ( جزوه آموزشی )

ریاضی ۹ – فصل ۵ : عبارت های جبری – درس ۱ : عبارت های جبری ( جزوه آموزشی )

در آموزش فصـل پنجم  از ریاضی نهم ، با اندکی تغییرات در ارائه مطالب و دسته بندی آن ها ، ابتدا در درس اول به تعریف جبر ، عبارت جبری و سایر مطالب مربوطه می پردازیم . در درس دوم ،  موضوعاتی مانند مفهوم...

بیشتر بخوانید
معرفی عددهای گویا – به بیان ساده ( جزوه آموزشی )

معرفی عددهای گویا – به بیان ساده ( جزوه آموزشی )

هر عدد گویا را می توان به صورت کسر متعارفی ( کسر )  یا به صورت کسر اعشاری ( عدد اعشاری ) نوشت . در این بخش به معرفی عدد های گویا به شکل کسر می پردازیم . سپس آن را با مطالبی هم چون تبدیل کسر متعارفی...

بیشتر بخوانید