دانلود کتاب و جزوه آموزشی

ریاضی ۹ – کتاب ریاضی ۱۴۰۰/۱۴۰۱

ریاضی ۹ – کتاب ریاضی ۱۴۰۰/۱۴۰۱

یکی از ابزارها و وسایل مورد نیاز در آموزش داشتن کتاب آموزشی است . ما در این سایت جهت ساده تر شدن دسترسی به فایل کتاب های درسی مورد نیاز ، لینک کتاب ریاضی پایه نهم را از سایت سازمان تالیف کتب درسی...

بیشتر بخوانید
ریاضی ۸ – کتاب ریاضی ۱۴۰۰/۱۴۰۱

ریاضی ۸ – کتاب ریاضی ۱۴۰۰/۱۴۰۱

یکی از ابزارها و وسایل مورد نیاز در آموزش داشتن کتاب آموزشی است . ما در این سایت جهت ساده تر شدن دسترسی به فایل کتاب های درسی مورد نیاز ، لینک کتاب ریاضی پایه هشتم را از سایت سازمان تالیف کتب درسی...

بیشتر بخوانید
ریاضی ۷ – کتاب ریاضی ۱۴۰۰/۱۴۰۱

ریاضی ۷ – کتاب ریاضی ۱۴۰۰/۱۴۰۱

       یکی از ابزارها و وسایل مورد نیاز در آموزش داشتن کتاب آموزشی است . ما در این سایت جهت ساده تر شدن دسترسی به فایل کتاب های درسی مورد نیاز ، لینک کتاب  ریاضی پایه هفتم را از سایت سازمان تالیف...

بیشتر بخوانید
ریاضی ۹ – فصل ۵ – درس ۳ : نابرابری ها و نامعادله ( جزوه آموزشی )

ریاضی ۹ – فصل ۵ – درس ۳ : نابرابری ها و نامعادله ( جزوه آموزشی )

   در آموزش درس 3 از فصل 5 ریاضی 9 به خاصیت های نابرابری ها و معرفی نامعادله و روش های حل نامعادله می پردازیم . در ادامه به کاربرد نابرابری ها اشاره می کنیم .توصیه میشود که درس اول با عنوان عبارت...

بیشتر بخوانید
ریاضی ۸ – فصل ۶ – مثلث ( جزوه آموزشی )

ریاضی ۸ – فصل ۶ – مثلث ( جزوه آموزشی )

آموزش فصل 6 ریاضی 8 با عنوان مثلث ، در چهار درس ارائه شده است :        درس اول - رابطه فیثاغورس : در این درس ابتدا به یادآوری تعریف مثلث قائم الزاویه پرداخته و سپس در رابطه فیثاغورس ، به رابطه بین...

بیشتر بخوانید
ریاضی ۹ – فصل ۵ : عبارت های جبری – درس ۲ : اتحادها و تجزیه عبارت های جبری( جزوه آموزشی )

ریاضی ۹ – فصل ۵ : عبارت های جبری – درس ۲ : اتحادها و تجزیه عبارت های جبری( جزوه آموزشی )

دراین نوشتار از آموزش درس دوم ،  در بخش اول  مفهوم اتحاد و چند اتحاد مهم جبری ارائه می گردد . در بخش دوم ، به  تجزیه عبارت های جبری می پردازیم  .  توصیه میشود که درس اول با عنوان عبارت های جبری را...

بیشتر بخوانید
ریاضی ۹ – فصل ۵  : عبارت های جبری – درس ۱ : عبارت های جبری ( جزوه آموزشی )

ریاضی ۹ – فصل ۵ : عبارت های جبری – درس ۱ : عبارت های جبری ( جزوه آموزشی )

در آموزش فصـل پنجم  از ریاضی نهم ، با اندکی تغییرات در ارائه مطالب و دسته بندی آن ها ، ابتدا در درس اول به تعریف جبر ، عبارت جبری و سایر مطالب مربوطه می پردازیم . در درس دوم ،  موضوعاتی مانند مفهوم...

بیشتر بخوانید