برای شرکت دریک امتحان و یا آزمون و موفقیت در آن ، علاوه بر داشتن دانش و آمادگی برای پاسخ گوئی ، شرایط دیگری نیز لازم هست . ما در این نوشتار ، به صورت خلاصه و فهرست وار به بعضی از موارد اشاره می کنیم...

بیشتر بخوانید