فیلم های آموزشی

ریاضی ۹ – فصل ۷ – درس ۱ : معرفی و ساده کردن عبارت های گویا ( فیلم آموزشی )

ریاضی ۹ – فصل ۷ – درس ۱ : معرفی و ساده کردن عبارت های گویا ( فیلم آموزشی )

        در این فیلم به مفهوم عبارت گویا و ساده کردن عبارت های گویا ، به همراه چند مثال می پردازیم . هم چنین ضمن آموزش ، به یادآوری اتحادها و تجزیه عبارت های جبری اشاره می کنیم . در پایان آموزش ، چند...

بیشتر بخوانید
ریاضی ۹ – فصل ۶ – درس ۱ : معادله خط ( فیلم آموزشی )

ریاضی ۹ – فصل ۶ – درس ۱ : معادله خط ( فیلم آموزشی )

            در این فیلم به آموزش مفهوم معادله خط ، به همراه مثال می پردازیم . هم چنین به تعیین مختصات یک نقطه خط اشاره می کنیم . در پایان آموزش ، چند تمرین و نمونه سوال امتحانی در اختیار شما قرار...

بیشتر بخوانید
ریاضی ۷ – فصل ۶ – درس ۱ : حجم های هندسی (فیلم آموزشی)

ریاضی ۷ – فصل ۶ – درس ۱ : حجم های هندسی (فیلم آموزشی)

                      در فیلم آموزشی درس 1 فصل 6 از ریاضی پایه هفتم ، به حجم های هندسی و انواع آن ، به همراه مثال می پردازیم . در پایان آموزش ، چند تمرین و نمونه سوال امتحانی در اختیار شما قرار داده...

بیشتر بخوانید
ریاضی ۷ – فصل ۵ – درس ۳ : بزرگ ترین شمارنده مشترک عددها ( فیلم آموزشی )

ریاضی ۷ – فصل ۵ – درس ۳ : بزرگ ترین شمارنده مشترک عددها ( فیلم آموزشی )

            در این فیلم به روش های تعیین بزرگ ترین شمارنده مشترک عددها ، به همراه مثال های متعدد می پردازیم .برای تهیه دوره کامل آموزشی عدد پایه تحصیلی تون رو به شماره 09903331455 پیامک کنید . و با...

بیشتر بخوانید
ریاضی ۸ – فصل ۵ : بردار و مختصات – درس ۳ : بردار های واحد مختصات ( فیلم آموزشی )

ریاضی ۸ – فصل ۵ : بردار و مختصات – درس ۳ : بردار های واحد مختصات ( فیلم آموزشی )

        در این فیلم به آموزش درس 3 : از فصل 5 ریاضی هشتم با عنوان بُردارهای واحد مختصات به همراه مثال ها و نمونه های مختلف می پردازیم . جهت دریافت دوره کامل آموزشی با ما تماس بگیرید . با دریافت دوره...

بیشتر بخوانید
ریاضی ۷ ، فصل ۵ : درس ۲ : شمارنده های اول یک عدد ( فیلم آموزشی )

ریاضی ۷ ، فصل ۵ : درس ۲ : شمارنده های اول یک عدد ( فیلم آموزشی )

در این فیلم به شمارنده های اول یک عدد ، به همراه مثال می پردازیم . جهت دریافت دوره کامل آموزشی فصل پنجم با ما تماس بگیرید . فرم نظرسنجی ضمیمه این فیلم را برای ما ارسال کنید و با دریافت فیلم های...

بیشتر بخوانید
راه های کاهش استرس در امتحان ( راز های موفقیت )

راه های کاهش استرس در امتحان ( راز های موفقیت )

برای شرکت دریک امتحان و یا آزمون و موفقیت در آن ، علاوه بر داشتن دانش و آمادگی برای پاسخ گوئی ، شرایط دیگری نیز لازم هست . ما در این نوشتار ، به صورت خلاصه و فهرست وار به بعضی از موارد اشاره می کنیم...

بیشتر بخوانید
ریاضی ۹ ، فصل ۵ ، درس ۱ : عبارت های جبری ( فیلم آموزشی )

ریاضی ۹ ، فصل ۵ ، درس ۱ : عبارت های جبری ( فیلم آموزشی )

در این فیلم به درس عبارت های جبری ، به همراه مثال می پردازیم . فرم نظرسنجی ضمیمه این فیلم را برای ما ارسال کنید . برای دریافت فیلم کامل دوره آموزشی با ما تماس بگیرید . در طول سال تحصیلی جهت رفع...

بیشتر بخوانید