مطالب عمومی

ریاضی ۸ – فصل ۷ – درس ۳ و ۴ : جذر تقریبی و نمایش عدد رادیکالی ( جزوه آموزشی )

ریاضی ۸ – فصل ۷ – درس ۳ و ۴ : جذر تقریبی و نمایش عدد رادیکالی ( جزوه آموزشی )

        در این بخش از آموزش فصل ۷ ریاضی ۸ با عنوان توان و جذر ، درس های زیر ارائه شده است :        درس سوم – جذر تقریبی : در این درس ابتدا به یادآوری مفهوم جذر پرداخته و سپس به روش جذرگیری تقریبی از...

بیشتر بخوانید
ریاضی ۸ – فصل ۷ – درس ۱ و ۲ : توان و تقسیم عددهای توان دار ( جزوه آموزشی )

ریاضی ۸ – فصل ۷ – درس ۱ و ۲ : توان و تقسیم عددهای توان دار ( جزوه آموزشی )

      در این بخش از آموزش فصل 7 ریاضی ۸ با عنوان توان و جذر ، درس های زیر ارائه شده است :درس اول – توان : در این درس ابتدا به یادآوری مفهوم توان پرداخته و سپس به قاعده ضرب عددهای توان دار با پایه...

بیشتر بخوانید
ریاضی ۹ – فصل ۶ – درس ۱ : معادله خط ( فیلم آموزشی )

ریاضی ۹ – فصل ۶ – درس ۱ : معادله خط ( فیلم آموزشی )

            در این فیلم به آموزش مفهوم معادله خط ، به همراه مثال می پردازیم . هم چنین به تعیین مختصات یک نقطه خط اشاره می کنیم . در پایان آموزش ، چند تمرین و نمونه سوال امتحانی در اختیار شما قرار...

بیشتر بخوانید
ریاضی ۹ – کتاب ریاضی ۱۴۰۰/۱۴۰۱

ریاضی ۹ – کتاب ریاضی ۱۴۰۰/۱۴۰۱

یکی از ابزارها و وسایل مورد نیاز در آموزش داشتن کتاب آموزشی است . ما در این سایت جهت ساده تر شدن دسترسی به فایل کتاب های درسی مورد نیاز ، لینک کتاب ریاضی پایه نهم را از سایت سازمان تالیف کتب درسی...

بیشتر بخوانید
ریاضی ۸ – کتاب ریاضی ۱۴۰۰/۱۴۰۱

ریاضی ۸ – کتاب ریاضی ۱۴۰۰/۱۴۰۱

یکی از ابزارها و وسایل مورد نیاز در آموزش داشتن کتاب آموزشی است . ما در این سایت جهت ساده تر شدن دسترسی به فایل کتاب های درسی مورد نیاز ، لینک کتاب ریاضی پایه هشتم را از سایت سازمان تالیف کتب درسی...

بیشتر بخوانید
ریاضی ۷ – کتاب ریاضی ۱۴۰۰/۱۴۰۱

ریاضی ۷ – کتاب ریاضی ۱۴۰۰/۱۴۰۱

       یکی از ابزارها و وسایل مورد نیاز در آموزش داشتن کتاب آموزشی است . ما در این سایت جهت ساده تر شدن دسترسی به فایل کتاب های درسی مورد نیاز ، لینک کتاب  ریاضی پایه هفتم را از سایت سازمان تالیف...

بیشتر بخوانید
ریاضی ۹ – فصل ۵ – درس ۳ : نابرابری ها و نامعادله ( جزوه آموزشی )

ریاضی ۹ – فصل ۵ – درس ۳ : نابرابری ها و نامعادله ( جزوه آموزشی )

   در آموزش درس 3 از فصل 5 ریاضی 9 به خاصیت های نابرابری ها و معرفی نامعادله و روش های حل نامعادله می پردازیم . در ادامه به کاربرد نابرابری ها اشاره می کنیم .توصیه میشود که درس اول با عنوان عبارت...

بیشتر بخوانید
ریاضی ۷ – فصل ۶ – درس ۱ : حجم های هندسی (فیلم آموزشی)

ریاضی ۷ – فصل ۶ – درس ۱ : حجم های هندسی (فیلم آموزشی)

                      در فیلم آموزشی درس 1 فصل 6 از ریاضی پایه هفتم ، به حجم های هندسی و انواع آن ، به همراه مثال می پردازیم . در پایان آموزش ، چند تمرین و نمونه سوال امتحانی در اختیار شما قرار داده...

بیشتر بخوانید
ریاضی ۸ – فصل ۶ – مثلث ( جزوه آموزشی )

ریاضی ۸ – فصل ۶ – مثلث ( جزوه آموزشی )

آموزش فصل 6 ریاضی 8 با عنوان مثلث ، در چهار درس ارائه شده است :        درس اول - رابطه فیثاغورس : در این درس ابتدا به یادآوری تعریف مثلث قائم الزاویه پرداخته و سپس در رابطه فیثاغورس ، به رابطه بین...

بیشتر بخوانید
ریاضی ۹ – فصل ۵ : عبارت های جبری – درس ۲ : اتحادها و تجزیه عبارت های جبری( جزوه آموزشی )

ریاضی ۹ – فصل ۵ : عبارت های جبری – درس ۲ : اتحادها و تجزیه عبارت های جبری( جزوه آموزشی )

دراین نوشتار از آموزش درس دوم ،  در بخش اول  مفهوم اتحاد و چند اتحاد مهم جبری ارائه می گردد . در بخش دوم ، به  تجزیه عبارت های جبری می پردازیم  .  توصیه میشود که درس اول با عنوان عبارت های جبری را...

بیشتر بخوانید
ریاضی ۹ – فصل ۵  : عبارت های جبری – درس ۱ : عبارت های جبری ( جزوه آموزشی )

ریاضی ۹ – فصل ۵ : عبارت های جبری – درس ۱ : عبارت های جبری ( جزوه آموزشی )

در آموزش فصـل پنجم  از ریاضی نهم ، با اندکی تغییرات در ارائه مطالب و دسته بندی آن ها ، ابتدا در درس اول به تعریف جبر ، عبارت جبری و سایر مطالب مربوطه می پردازیم . در درس دوم ،  موضوعاتی مانند مفهوم...

بیشتر بخوانید
ریاضی ۷ – فصل ۵ – درس ۳ : بزرگ ترین شمارنده مشترک عددها ( فیلم آموزشی )

ریاضی ۷ – فصل ۵ – درس ۳ : بزرگ ترین شمارنده مشترک عددها ( فیلم آموزشی )

            در این فیلم به روش های تعیین بزرگ ترین شمارنده مشترک عددها ، به همراه مثال های متعدد می پردازیم .برای تهیه دوره کامل آموزشی عدد پایه تحصیلی تون رو به شماره 09903331455 پیامک کنید . و با...

بیشتر بخوانید