مطالب عمومی

نتیجه ای یافت نشد

صفحه مورد نظر شما یافت نشد. جستجوی خود را اصلاح کنید، یا از ناوبری فوق برای یافتن پست مدنظر استفاده نمایید.

ریاضی ۹ – نمونه سوال نوبت دوم استان ها

ریاضی ۹ – نمونه سوال نوبت دوم استان ها

  کسب نتیجه عالی ویا قبولی در هر آزمون از خواسته های دانش آموزان و خانواده ها و نظام آموزشی می باشد . در راستای این اهداف، داشتن برنامه های درسی دقیق  و مطالعه هدفمند ، می تواند یاری گر ما باشد . هم...

بیشتر بخوانید
ریاضی ۹ – فصل ۷ – درس ۱ : معرفی و ساده کردن عبارت های گویا ( جزوه آموزشی )

ریاضی ۹ – فصل ۷ – درس ۱ : معرفی و ساده کردن عبارت های گویا ( جزوه آموزشی )

دراین نوشتار از آموزش فصل 7 ریاضی 9 در درس اول به مطالب زیر می پردازیم :1 - مفهوم عبارت گویا   2 - عبارت گویای تعریف شده    3 - ساده کردن یک عبارت گویا توصیه میشود که فصل 5 با عنوان عبارت های جبری...

بیشتر بخوانید
ریاضی ۹ – فصل ۷ – درس ۱ : معرفی و ساده کردن عبارت های گویا ( فیلم آموزشی )

ریاضی ۹ – فصل ۷ – درس ۱ : معرفی و ساده کردن عبارت های گویا ( فیلم آموزشی )

        در این فیلم به مفهوم عبارت گویا و ساده کردن عبارت های گویا ، به همراه چند مثال می پردازیم . هم چنین ضمن آموزش ، به یادآوری اتحادها و تجزیه عبارت های جبری اشاره می کنیم . در پایان آموزش ، چند...

بیشتر بخوانید
ریاضی ۹ – فصل ۶ – درس ۳ : دستگاه معادله های خطی ( جزوه آموزشی )

ریاضی ۹ – فصل ۶ – درس ۳ : دستگاه معادله های خطی ( جزوه آموزشی )

دراین نوشتار از آموزش فصل 6  ریاضی 9  در درس سوم به مطالب زیر می پردازیم :   1 -  مفهوم دستگاه معادلات خطی         2 -  حل دستگاه با روش رسم نمودار          3 -  حل دستگاه با روش حذفی 4 -  حل دستگاه...

بیشتر بخوانید
ریاضی ۹ – فصل ۶ – درس ۲ : شیب و عرض از مبداء خط ( جزوه آموزشی )

ریاضی ۹ – فصل ۶ – درس ۲ : شیب و عرض از مبداء خط ( جزوه آموزشی )

دراین نوشتار از آموزش فصل 6 ریاضی 9 در درس دوم به مطالب زیر می پردازیم :1 - مفهوم شیب خط 2 - مفهوم عرض از مبداء خط 3 - تعیین شیب و عرض از مبداء 4 - صورت دیگر معادله خط 5 - رسم نمودار خط با صورت کلی...

بیشتر بخوانید
ریاضی ۹ – فصل ۶ – درس ۱: معادله خط ( جزوه آموزشی )

ریاضی ۹ – فصل ۶ – درس ۱: معادله خط ( جزوه آموزشی )

  در این بخش از آموزش فصل 6 ریاضی 9 با عنوان خط و معادله های خطی ، درس 1 با عنوان : معادله خط مطالب زیر ارائه شده است :           1 -  مفهوم خط و معادله خط             2 -  روش های رسم خط          ...

بیشتر بخوانید