راه های کاهش استرس در امتحان ( راز های موفقیت )

راه های کاهش استرس در امتحان ( راز های موفقیت )

برای شرکت دریک امتحان و یا آزمون و موفقیت در آن ، علاوه بر داشتن دانش و آمادگی برای پاسخ گوئی ، شرایط دیگری نیز لازم هست . ما در این نوشتار ، به صورت خلاصه و فهرست وار به بعضی از موارد اشاره می کنیم . ۱ – به خدا توکل کنید . ۲ – اعتماد به نفس داشته باشید ....