ریاضی ۸ – فصل ۷ – درس ۱ و ۲ : توان و تقسیم عددهای توان دار ( جزوه آموزشی )

ریاضی ۸ – فصل ۷ – درس ۱ و ۲ : توان و تقسیم عددهای توان دار ( جزوه آموزشی )

      در این بخش از آموزش فصل ۷ ریاضی ۸ با عنوان توان و جذر ، درس های زیر ارائه شده است :درس اول – توان : در این درس ابتدا به یادآوری مفهوم توان پرداخته و سپس به قاعده ضرب عددهای توان دار با پایه های مساوی و توان های مساوی و هم چنین به تعریف توان یک عدد توان دار اشاره...