ریاضی ۹ – فصل ۶ – درس ۲ : شیب و عرض از مبداء خط ( جزوه آموزشی )

ریاضی ۹ – فصل ۶ – درس ۲ : شیب و عرض از مبداء خط ( جزوه آموزشی )

دراین نوشتار از آموزش فصل ۶ ریاضی ۹ در درس دوم به مطالب زیر می پردازیم :۱ – مفهوم شیب خط ۲ – مفهوم عرض از مبداء خط ۳ – تعیین شیب و عرض از مبداء ۴ – صورت دیگر معادله خط ۵ – رسم نمودار خط با صورت کلی معادله خط ۶ – خط های موازی با محور...
ریاضی ۹ – فصل ۵ – درس ۳ : نابرابری ها و نامعادله ( جزوه آموزشی )

ریاضی ۹ – فصل ۵ – درس ۳ : نابرابری ها و نامعادله ( جزوه آموزشی )

   در آموزش درس ۳ از فصل ۵ ریاضی ۹ به خاصیت های نابرابری ها و معرفی نامعادله و روش های حل نامعادله می پردازیم . در ادامه به کاربرد نابرابری ها اشاره می کنیم .توصیه میشود که درس اول با عنوان عبارت های جبری و درس دوم ، با عنوان اتحاد ها و تجزیه عبارت های جبری را یک بار...
ریاضی ۷ ، فصل ۵ : درس ۲ : شمارنده های اول یک عدد ( فیلم آموزشی )

ریاضی ۷ ، فصل ۵ : درس ۲ : شمارنده های اول یک عدد ( فیلم آموزشی )

در این فیلم به شمارنده های اول یک عدد ، به همراه مثال می پردازیم . جهت دریافت دوره کامل آموزشی فصل پنجم با ما تماس بگیرید . فرم نظرسنجی ضمیمه این فیلم را برای ما ارسال کنید و با دریافت فیلم های آموزشی ،  طول سال تحصیلی مستقیم با مدرس دوره در تماس باشید...