ریاضی ۷ ، فصل ۵ : درس ۲ : شمارنده های اول یک عدد ( فیلم آموزشی )

ریاضی ۷ ، فصل ۵ : درس ۲ : شمارنده های اول یک عدد ( فیلم آموزشی )

در این فیلم به شمارنده های اول یک عدد ، به همراه مثال می پردازیم . جهت دریافت دوره کامل آموزشی فصل پنجم با ما تماس بگیرید . فرم نظرسنجی ضمیمه این فیلم را برای ما ارسال کنید و با دریافت فیلم های آموزشی ،  طول سال تحصیلی مستقیم با مدرس دوره در تماس باشید...
ریاضی ۹ ، فصل ۵ ، درس ۱ : عبارت های جبری ( فیلم آموزشی )

ریاضی ۹ ، فصل ۵ ، درس ۱ : عبارت های جبری ( فیلم آموزشی )

در این فیلم به درس عبارت های جبری ، به همراه مثال می پردازیم . فرم نظرسنجی ضمیمه این فیلم را برای ما ارسال کنید . برای دریافت فیلم کامل دوره آموزشی با ما تماس بگیرید . در طول سال تحصیلی جهت رفع اشکال مستقیم با مدرس دوره با شماره ۰۹۹۰۳۳۳۱۴۵۵ در تماس باشید...